Financiranje kolesarstva v prihodnje

REC Slovenija v sodelovanju z REC Hrvaška, Slovensko kolesarsko mrežo, mrežo CIVINET Slovenija-Hrvaška in Občino Brežice v Brežicah 27. in 28 3. 2014 organizira seminar PROJEKTIRANJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN FINANCIRANJE KOLESARSTVA V NASLEDNJI FINANČNI PERSPEKTIVI EU. Seminar je namenjen predstavnikom občin, regionalnih razvojnih in lokalnih energetskih agencij, turističnih organizacij in...

Leto postavljanja vprašanj

Vstopili smo v leto, ko se postavljajo temelji za financiranje z EU sredstvi do leta 2020. Vlada se je seznanila z osnutkom operativnega programa financiranja s kohezijskimi sredstvi, prav tako smo se z dokumentom seznanili tudi vsi tisti, ki projekte prijavljamo ali razvijamo neko družbeno pomembno področje. Mnogi, ki so...

Nesmisel kaznovanja kolesarjev

SKM ne podpira represivno-preventvnih akcij globljenja kolesarjev. Za varnost v prometu je potrebno storiti bistveno več. Mnenja strokovne javnosti pri zakonodaji premalo upoštevana.  V Slovenski kolesarski mreži (SKM) smo prejeli veliko različnih odzivov na našo nedavno izjavo »Več kolesarjev za večjo varnost«, ki je problematizirala preveč represivno nastrojeno preventivno akcijo...

Hi there I'm a title!

You can also have some text here. Just like with the slider, everything is optional (including the title and the link inputs).

You can use HTML tags

You can also use links as well as most other HTML tags and even [shortcodes] inside the columns.

Just another column title

You can have up to four columns or choose to have no columns at all. It's all up to you and your needs.