Kako zagnati uspešno kampanjo in zmagati?

To je osmi v seriji člankov o razvoju kolesarjenja v lokalnih skupnostih. Spodaj si še oglejte povezave do ostalih člankov.

Flickr photos by jyro2080

Kar nekaj ljudi in inciativ iz različnih krajev po Sloveniji se obrača na nas z željo, da bi v svojem okolju naredili nekaj dobrega za kolesarje. Pri tem imajo v mislih nove kolesarske steze, umirjanje prometa, ukinitev kakšne prepovedi in podobno. Veliko občin se recimo s podočjem kolesarstva do sedaj sploh ni ukvarjalo. Sedaj pa si tudi prebivalci manjših občin želijo, da bi lahko varno in udobno kolesarili po vsakodnevnih opravkih ali zgolj rekreacijsko. Priznati je treba, da je vsak začetek težaven – izgovorov pa se vedno najde dovolj. V naslednjih točkah bomo poskušali izpostaviti nekatere pomembne zadeve v procesu razvoja kampanje. Pri tem seveda upamo, da bo ta nasvet komu tudi v resnici pomagal. Najprej pa nekaj o kampanjah.

[important]

Kaj je kampanja?

Morda ta beseda v našem okolju preveč asociira na predvolilne kampanje, vendar pa je kampanja tudi proces, kjer poskušamo doseči nek družbeno koristen napredek. Kampanja ima svoj začetek, jedro in zaključek – ali recimo kar: zmagovalni del. To lahko pomeni: izgradnjo nove kolesarske steze, umiritev prometa v kakšni ulici, postavitev kolesarnice, sprejetje kakšnega zakona itd.

[/important]

1. Izberite zmagovalca

Na začetku si je potrebno postaviti vprašanje ali lahko s svojo kampanjo sploh kaj dosežemo, zmagamo. Pogosto se dogaja, da si ljudje v svoje entuziazmu in vizionarskosti zadajo preveč zahtevne naloge. Zato priporočamo, da se prepričate, če vaša kampanja ustreza naslednjim kriterijem:

 • cilj je jasen in razumljiv širšemu krogu ljudi,
 • obstaja vertjetnost, da nas bodo ljudje podprli,
 • uspeh bo pomenil, da bomo lahko izmerili povečano število kolesarjev,
 • veliko ljudi se za tematiko zanima in nekaj jih je tudi pripravljenih aktivno pomagati,
 • kampanja bo privabila nove ljudi, ki so pomembni za dolgoročno stabilnost vaše organizacije.

2. Poznavanje problema

To je najpomembnejši korak v načrtovanju. Ljudje smo nagnjeni k temu, da se pritožujemo. S pritoževanjem se oddaljujemo od bistva kampanje, saj to nikoli ne vodi k reševanju problemov. Zato predlagamo, da poskušate odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • KJE oz. na kateri ulici/cesti/odseku je problem? (slike, zemljevidi, skice pri tem zelo pomagajo)
 • KAJ mora biti spremenjeno, da bi s tem izboljšali pogoje za kolesarjenje? (je to nova kolesarska steza, nivojsko dvignjen prehod za pešce ali zadostuje že prometni znak?)
 • KAKO boste dosegli spremembo?
 • KDO je pristojen za implementacijo ukrepa? (na državnih cestah je to DRSC, na občinskih gre za pistojnost posamezne občine). Pri tem je potrebno vedeti točno ime in priimek pristojne osebe, njeno pozicijo in kontakt. Prav tako navežite stik z ljudmi, ki vam pri kontaktiranju pristojne osebe lahko pomagajo.

3. Kaj je vaše sporočilo?

Razmislite kakšen pristop boste ubrali, ko boste kontaktirali pristojne uradnike. Iz izkušenj lahko povemo, da se nekateri uradniki sprva počutijo osebno napadeni. Dajte pristojnemu uradniku vedeti, da vas ne zanima on osebno, ampak vas zanima zgolj reševanje problema. Pazite tudi na to, da ne boste dajali vtisa nekakšnega dežurnega nergača. Nekateri občinski uradniki so celo veseli, kadar se pojavi kakšna inciativa, ki si želi določen problem rešiti. Tudi sami bi morda sodelovali, vendar so hkrati kot uslužbenci zavezani k določenim kodeksom profesionalnega obnašanja.

Poskušajte najti pozitivne lastnosti nove pridobitve. Kdo sploh potrebuje kolesarsko stezo? Kako bo nova kolesarska infrastruktura pripomogla k razvoju kraja? Kaj bodo od tega imeli prebivalci? Kako bo to rešilo okoljske, mobilnostne, zdravstvene, socialne, gospodarske in druge probleme?

Poskušajte zbirati tudi protiargumente. Razmislite o njih. Pogosti so recimo: ni prostora, je prenevarno, ni denarja. Vsi ti problemi so rešljivi, mogoče pa nihče od pristojnih doslej o njih še ni razmišljal.

4. Domet kampanje

Ne glede na velikost vaše organizacije ali kampanje, je vedno dobro poznati svoj domet in omejitve.

 • LJUDJE – naredite seznam tistih, ki lahko vodijo kampanjo in potencialnih pomočnikov. Ne pozabite na tiste, ki vam lahko pomagajo pri kontaktiranju pristojnih uradnikov. Na seznam dodajte tudi potencialne nasprotnike vaše kampanje, da jih boste lahko kasneje prepričali s svojimi argumenti.
 • ORGANIZACIJA – napišite seznam svojih prednosti in slabosti, da bo tako vaša kampanja ostala v okviru vaših zmožnosti. Na primer: nekdo, ki je na položaju uradnika bo težko mobiliziral ljudi, bo pa koristen pri kakšnem sestanku s pomembno osebo. Po drugi strani pa vodja nevladne organizacije lahko mobilizira ljudi.
 • DENAR – sredstva, ki jih imate na voljo pri vaši kampanji, vam bodo pomagala pri ovrednotenju potencialnih dosežkov. Razmišljajte tudi o pridobivanju sredstev (fundraising)v okviruvaše kampanje. Dobro načrtovana in promovirana kampanja je ena od najboljših priložnosti za zbiranje sredstev, zato ker ljudje raje dajo denar za stvari, katerih rezultati bodo kmalu vidni.

5. Koraki

Pri kampanjah si je pomebno začrtati korake. Naj bodo detajlno razdelani z opisi nalog: kdo, kje, kdaj, kaj, kako… Ne pozabiti na zaključno pogostitev ob doseženi zmagi.

6. Srednjeročne zmage

Včasih se zgodi, da kampanja traja dlje, kot smo si predstavljali. Mogoče celo več let. V takšnih primerih si je pomembno zastaviti srednjeročne cilje, da tako ohranimo podpornike in javnost motivirane.

Srednjeročna zmaga je na primer:

 • zagotovitev podpore pomembnega uradnika – naredite tiskovno konferenco na kateri uradnik javno izrazi podporo vaši kampanji,
 • vključite novega strokovnjaka ali znano osebnost – spet naredite medijsko pokrit dogodek in ne pozabite na zaključno žurko z vsemi, ki so kakorkoli pomagali.

 7. Upravljanje kampanje

Za vodenje in upravljanje svoje kampanje izberite vodjo, ki bo skrbel za razvoj naslednjih stvari:

 • ljudi in njihovih zadolžitev,
 • denar – stroški in fundraising – ostati ciljno usmerjen v okvirih načrta (ali celo zbrati več sredstev, kot je bilo sprva predvideno),
 • morebitne korekcije – spremembe taktik so potrebne, ko pristojni uradnik vašo kampanjo podpre ali se spremenijo kakšne druge pomembne okoliščine,
 • časovnica – poskrbite, da se korakov lotevate postopoma in da morebitne spremembe pravočasno uskladite z drugimi sodelavci,
 • komunikacija – morebitne spremembe taktik je dobro skomunicirati še z ostalimi sodelujočimi v kampanji.

 8. Kontaktirajte nas

Gornji nasveti bi morali zadostovati, da lahko razvijete zmagovalno kampanjo in v svojem kraju dosežete postavitev željene kolesarske infrastruktre ali ukrepa. Če se s takšnim delom prvič srečujete, nam brez zadržkov pišite in poskušali vam bomo pomagati. Tudi sami se bomo pri tem zabavali in verjamemo, da tudi marsikaj novega naučili. Pomagamo vam lahko pri načrtovanju, raziskovanju, organizaciji dogodkov ali komunikaciji. Vseeno pa ne smete pozabiti, da ste vi tisti, ki boste vodili kampanjo in dosegli uspeh na domačem terenu.

S tem člankom zaključujemo serijo 8 nasvetov o razvoju kolesarjenja v lokalnih skupnosti. Pri pisanju članka so nam bili zelo v pomoč zapisi na strani http://www.onestreet.org. Gre za ameriško organizacijo, ki se ukvarja s kolesarskim zagovorništvom.

Avtor serije: Josip Rotar, univ.dipl.inž.prom.


Povezani članki iz serije Razvoj kolesarjenja v lokalnih skupnostih:

Bookmark the permalink.

Comments are closed