Peticija za Fabianijev most

Ljubljanska kolesarska mreža je zagnala peticijo za spremembo načrta prometnega režima na Fabianijevem mostu v Ljubljani. Fabianijev most je trenutno načrtovan kot dvoetažni most. Na spodnji etaži mostu se bodo lahko gibali pešci in kolesarji, na zgornji pa samo motorna vozila. Zgornja etaža mostu bo vsebovala štiri pasove za motorizirani promet, pešci in kolesarji pa bodo morali uporabiti stopnice, dvigala, klančine ali pa daljše obvoze, da bodo lahko prehajali med omenjenima ulicama. Kolesarji in pešci bodo za razliko od motornega prometa morali premagovati višinsko razliko (vsaj tri metre), to pa je za omenjene uporabnike veliko bolj zahtevno kot za avtomobilski promet. Starejši, invalidi in najmlajši pešci bodo lahko imeli težave s hojo po stopnicah.

Načrte Mestne občine Ljubljana je potrebno spremeniti. Štiripasovno cesto je potrebno spremeniti v tropasovno, robni pas pa nameniti pešcem in kolesarjem. S to potezo bi sledili novi Prometni politiki MOL, ki teži k vzpodbujanju trajnostnega prometa s povečevanjem deleža pešačenja, kolesarjenja ter uporabe javnega potniškega prometa. Poleg tega je Roška cesta tripasovna, Njegoševa cesta pa večinoma dvopasvna. Iz tega sledi, da štiripasovnega Fabianijevega mostu v Ljubljani ne potrebujemo.

Sprememba štiripasovnega mostu v tropasovnega bo prineslo več koristi: večja bo kakovost zraka, boljše bo zdravje prebivalstva (zaradi čistega zraka in več gibanja), manj bo hrupnega onesnaževanja, večja bo prometna pretočnost vseh prometnih udeležencev, zaradi vsega tega pa bo tudi večja kvaliteta bivanja v mestu.
Skbrb vzbujajoče je dejstvo, da je število smrtnih žrtev zaradi onesnaženega zraka 4x večja, kot je žrtev zaradi prometnih nesreč. Prav tako je število smrtnih žrtev zaradi pomanjkanja gibanja 6x večja od prej omenjenih žrtev prometnih nesreč.

Če na neko obomočje povabimo pešce, se bodo ti odzvali in prišli. Če povabimo voznike motornih vozil, se bodo ti odzvali in pripeljali. Vendar bodo le-ti s sabo pripeljali večje onesnaženje, hrup, prometne nesreče, prostorsko stisko in zaradi tega nižali kvaliteto bivanja v mestu.

Fabianijevega most bo povezoval Njegoševo in Roško cesto preko Ljubljanice in tako sklenil t.i. Fabianijev obroč v Ljubljani. Fabianijev obroč je sistem cest, ki obkroža celotno mestno jedro, ter naj bi povezoval večino mestnih četrti.

V neposredni okolici Fabianijevega mostu se nahaja Cerkev Svetega Petra, Hrvatski trg, največje bolnišnično območje v državi, visoka zdravstvena šola, dve srednji šoli ter ena osnovna šola. Pešci in kolesarji bodo z veseljem uporabljali zgornjo etažo Fabianijevega mostu. Za kvaliteto bivanja bo zelo slabo, če jih na to etažo ne bomo spustili in s tem pretirano vzpodbudili v uporabo motornih vozil.

Peticijo lahko podpišete na povezavi: http://www.change.org/petitions/ljubljanska-kolesarska-mre%C5%BEa-sprememba-na%C4%8Drta-za-pe%C5%A1cem-in-kolesarjem-prijazni-fabianijev-most

Bookmark the permalink.

Comments are closed