Ljubljanska kolesarska mreža

Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa

Ljubljana Cyclists Network

lkm-logo-300x210

Društvo Ljubljanska kolesarska mreža

Trubarjeva cesta 50

1000 Ljubljana

Do nas lahko pridete na različne načine:

Kontaktna oseba: Lea Rikato Ružič, predsednica

Področje delovanja:
Urbano kolesarstvo in trajnostna mobilnost

Ljubljanska kolesarska mreža združuje kolesarje, ki niso zadovoljni s stanjem v Ljubljani in nameravajo nekaj ukreniti. Siti so tega, da zakone pišejo in sprejemajo ljudje, ki se vozijo v velikih in nevarnih avtomobilih, kolesarje pa vidijo kot nepotrebno nadlego, za katero je zaradi nekih neumnih civilizacijskih norm treba graditi kolesarske steze. Člani mreže verjamejo, da je kolesarjenje edini smiseln množičen način hitrega gibanja v urbanih okoljih in da je treba čim hitreje mesta bolj ali manj zapreti za vsa motorizirana vozila razen javnih prevoznih sredstev, rešilcev in podobnih izjem. To je civilizacijska in življenjska nujnost in čim prej jo bomo izpeljali, tem lepše bo življenje v mestih.

Kratkoročni cilji mreže so:

  • širjenje zavesti, da je kolesarjenje poleg javnih prevoznih sredstev edini smiselni način hitrega premikanja v urbanih okoljih;
  • zagotavljanje, da je kolesarjenje vključeno v vse relevantne prometne in urbanistične načrte;
  • sprememba zakona o varnosti prometa, tako da je bolj varen za šibkejše udeležence, torej kolesarje in pešce;
  • zaščita (predvsem pravna) kolesarjev v primeru prometnih nezgod in nasilja s strani motoriziranega prometa ter policije;
  • politični pritisk na vplivne osebe na ravni občine, mesta in države;
  • skrb za stalno prisotnost te problematike v javnih občilih.

Osnovna načela:
Mesto je v prvi vrsti prostor, v katerem prebivamo in delamo, ne vozišče. Udeleženci v prometu se razvrščajo po »šibkosti« – glede na to, koliko lahko ogrožajo druge. Pri vseh dejanjih, od gradnje v mestu do preganjanja s strani policije, se vedno daje prednost šibkejšim. Prijetnost in varnost bivanja v mestu je obratno sorazmerna s številom in hitrostjo motoriziranih udeležencev v prometu.

Izvedene projekte in projekte LKM v teku si oglejte v zavihku Naši projekti.

Število članov: 150