IMBA Summit 2016 – poročilo iz generalne skupščine IMBA 2016

IMBA Summit 2016 – poročilo iz generalne skupščine IMBA 2016

Schweinfurt, Nemčija,  22. 4. – 24. 4. 2016

Pretekli vikend smo kot ena izmed članic sodelovali na petem letnem vrhu gorsko-kolesarsko zagovorniške organizacije IMBA Europe. Tokratno srečanje je potekalo v kolesarjem prijaznem okolju v razvojnem in testnem centru SRAM EDTC v Schweinfurtu na Bavarskem.

Na predavanjih in delavnicah so sodelovali predstavniki iz 19. držav, ki so predstavljali različne gorsko kolesarske organizacije. Osrednje teme srečanja so bile tokrat razvoj sonaravnega turizma na zavarovanih območjih, kolesarsko zagovorništvo, pomen znanosti za zagov13062791_10209238490945202_851422485_oorništvo, gradnja gorsko-kolesarskih poti z ozirom na financiranje, pomen in razvoj urbanih gorsko kolesarskih parkov, zbiranje sredstev, sonaravni gorsko-kolesarski turizem, uporaba socialnih omrežji za povezovanje, pomen prostočasnih aktivnosti v naravi. Predstavljeni pa so bili tudi praktični primeri iz angleškega Sheffielda, Nizozemske ter Škotske. Poleg omenjenih predavanj se je nadaljevalo tudi usklajevanje za enotno vodniško in učiteljsko licenco v Evropi ter letna skupščina.

Na skupščini se je sprejel plan dela za tekoče leto. IMBA Europe bo še naprej delovala na področju organizacije, zagovorništva, marketinga, raziskav, gradnje poti in izobraževanja. Posebna pozornost je v letu 2016 namenjena sodelovanju na nekaterih evropskih projektih za razvoj kolesarjenja v naravnem okolju na različnih ravneh, financiranju gorsko kolesarskih projektov, izvedba delavnic sonaravne gradnje gorsko-kolesarskih poti v več evropskih državah, promociji gorskega kolesarstva ter podpori članicam.

13052645_10209238492185233_1750187682_oTako število prisotnih, kot tudi same predstavitve so pokazale, da je gorsko kolesarstvo v Evropi v močnem porastu, vendar se kolesarji še vedno srečujejo z različnimi ovirami. Kljub širitvi organizacije, kot tudi samega gorsko-kolesarskega trga se pojavljajo nova vprašanja, ki potrebujejo nove raziskave in rešitve. Problemi in vprašanja se pojavljajo tako pri odpiranju kolesarskih poti v naravnem okolju, zagovorništvu, financiranju pri gradnji poti, umeščanju e-koles v prostor in drugje. Prav naloga zagovorniške-trajnostno razvojne mednarodne gorsko-kolesarske organizacije IMBA Europe pa je povezovanje in s tem medsebojna pomoč za kvaliteten razvoj te športne dejavnosti.

Za novice na področju kolesarjenja v naravnem okolju spremljajte našo spletno stran in Facebook. Predstavitve iz letnega srečanja bodo v kratkem dostopne na spletni strani IMBA Europe.

Več na: http://www.imba-europe.org/