Kolesarska mreža Obala

Kolesarska mreža Obala, društvo za kolesarsko zagovorništvo33

Cycling network Obala

Uradni zakoniti zastopnik in kontaktna oseba: Izak Pogačar,
izak.pogacar@gmail.com, 040 214 022

Dellavallejeva ulica 5,
6000 Koper

Leto ustanovitve: 2014

Facebook stran

Področje delovanja:
Urbano kolesarstvo in trajnostna mobilnost

Kolesarska mreža Obala, društvo za kolesarsko zagovorništvo združuje člane, ki si na območju mestne občine Koper, občine Izola in občine Piran in občine Ankaran prizadevajo za razvoj kolesarjenja za potrebe mobilnosti, rekreacije in turizma.

Cilji društva so:

 • dvigovati popularnost kolesarstva na območju Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Piran in s kolesarsko kulturo povezani način življenja,
 • povečevati število rednih uporabnikov kolesa za namene mobilnosti in rekreacije,
 • izboljševati kolesarsko infrastrukturo,
 • izboljševati prometno varnost,
 • izboljševati zdravje prebivalstva,
 • ohranjati naravo in varovati okolje,
 • prispevati h gospodarskemu razvoju s področja kolesarstva,
 • razvijati kolesarski turizem,
 • razvijati trajnostno mobilnost,
 • izboljševati možnosti za financiranje kolesarskih projektov,
 • izboljševati možnosti za socialno vključenost prebivalstva preko družbeno angažiranih kolesarskih programov – ustvarjanje pogojev za socialno podjetništvo,
 • izboljševati možnosti skladnega lokalnega in regionalnega razvoja,
 • izboljševati pogoje za delo lokalnih kolesarskih iniciativ, posameznikov, nevladnih organizacij in drugih organizacij,
 • širiti in izmenjevati dobre prakse s področja kolesarstva med Slovenijo in tujino,
 • predstavljati pozitivno podobo slovenskega kolesarstva v tujini.

Izvedene projekte in projekte v teku KMO si lahko ogledate v zavihku Naši projekti.