Letna skupščina Slovenske kolesarske mreže

V Kopru, v prostorih Pretoske palače se je 17.3.2017 odvila letna skupščina Slovenske kolesarske mreže. Udeležence letne skupščine sta nagovorila predsednik Slovenske kolesarske mreže Bojan Žižek in predsednik Kolesarske mreže Obala Izak Pogačar.

Predstavniki članic Slovenske kolesarske mreže so potrdili poročilo o delu mreže in finančno poročilo za leto 2016. Izvolili pa so tudi novo vodstvo mreže. To v naslednjem mandatu sestavljajo: Bojan Žižek (predsednik), Nela Halilović, Peter Žnidaršič, Josip Rotar in Andrej Zalokar. Delegati so nato potrdili načrt aktivnosti za leto 2017.

Vsebinski del letne skupščine pa so delegati namenili razpravi o sodelovanju v Leadership programu Evropske kolesarske federacije in o vsebinske osnutku zakonodajnega predloga za sprejem Nacionalne strategije za razvoj kolesarjenja.

Z aktivnostmi so zbrani nadaljevali 18.3. na strokovnem posvetu v prostorih E-kavarne PINA, ki je tudi informacijska točka Mreže za prostor, katero vodi članica SKM, Kolesarska mreža Obala.

Vsebine so po vsebinskih sklopih podali po naslednjih vsebinskih sklopih: Bojan Žižek – Nacionalna strategija za razvoja kolesarstva, mag. Uroš Rozman – Razvojni projekt: Model državnega kolesarskega omrežja, Andrej Zalokar – Regijsko kolesarsko omrežje in Mreža črnih kolesarskih točk, Nela Halilović – projekt Mobilni kot ptice ter Peter Žnidaršič – Nacionalna kampanja Pripelji srečo v službo.

V popoldanskem termin pa se je odvijalo strokovno usposabljanje na področju zagovorništva na temo Zakonodajnega okvirja za kolesarjenje v naravnem okolju, ki ga je za zainteresirane NVO vodila Senka Šifkovič Vrbica (Pravno informacijskih center).

Slikovno gradivo letne skupščine in strokovnega posveta je dostopne na FB strani Slovenske kolesarske mreže.