Pasti za kolesarje v Ljubljani  

Zadnja sprememba 07.01.2017.

logo
Ljubljanska kolesarska mreža


Ljubljana za kolesarje ni dovolj prijazno mesto, to je dejstvo, ki ga ne moremo spregledati. Poleg kolesarjem neprijazne in neprilagojene zakonodaje ter nizke ravni prometne kulture je Ljubljana polna problematičnih točk za kolesarje. Te so kot nekakšne pasti posejane po mestu - od dotrajanega tlaka in previsokih robnikov prek drogov sredi kolesarskih stez do nepreglednih križišč, stez "ponikalnic", valovitih kolesarskih stez ("rodeo odsekov") in "obvozov" za kolesarje.
Prepričani smo, da vsak reden kolesar pozna veliko takih črnih točk, verjetno pa je tudi marsikoga že prešinilo, kako bi jo popravil.
Na tej strani zbiramo in objavljamo take točke. Prvi del zbirke smo 19.6.2003 predali mestni oblasti, o neustreznih točkah, ki nastajajo na novo pa sproti obveščamo odgovorne v upravi MOL. Vsaka točka je podana v sliki in z lokacijo, opisana sta problem in predlog rešitve problema. Vse točke so opremljene tudi z ocenami nevarnosti, neudobnosti in rešljivosti problema.
Zavedamo se, da so ocene - pa tudi predlogi rešitev - lahko subjektivni. Zato so vse točke vedno odprte za nadaljnjo presojo, pri ocenah pa se skušamo držati povprečja, ki je vzpostavljeno z že opisanimi točkami.
Ker se stanje na Ljubljanskih prometnih površinah stalno spreminja - na boljše, žal pa tudi na slabše - smo lokacije, na katerih je prišlo do sprememb, zbrali na posebnem seznamu (arhiv).

NAMIG ZA ISKANJE PASTI:  Pritisnite tipke CTRL + F in poiščite ulico z iskalnikom.

Št.

Lokacija

Datum

Nevarnost

Neudobnost

Rešljivost

250

Dunajska pri avtobusnem postajališču Astra

18.11.2016

nevar 

neudob  

resljivost resljivost 

249

Križišče Miklošičeve in Tavčarjeve ulice

04.11.2016

nevar nevar

neudob  

resljivost resljivost 

248

Dunajska pri Črpalki pri Turnerjevi ulici

04.11.2016

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost 

247

Dunajska pri Črpalki pri Turnerjevi ulici

04.11.2016

nevar nevarnevar

neudob  

resljivost resljivost 

246

Križišče Dunajske in Linhartove

04.11.2016

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost 

245

Križišče Dunajske in Topniške

03.11.2016

nevar 

neudob neudob

resljivost resljivost 

244

Križišče Staničeve in Samove

03.11.2016

nevar 

neudob neudob

resljivost resljivost 

243

Križišče Vodovodne in Samove

03.11.2016

nevar 

neudob neudob

resljivost resljivost 

242

Križišče Podmilščakove in Samove ulice

03.11.2016

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost 

241

Križišče Dunajske ceste in obvoznice

04.11.2016

nevar nevarnevar

neudob  

resljivost resljivost 

240

Križišče Podutiške in Pod Kamno Gorico

27.05.2016

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost 

239

Križišče Celovške in Ruske ulice

25.06.2012

nevar nevarnevar

neudob  

resljivost resljivost resljivost

238

Križišče Erjavčeve in Prešernove ulice

25.06.2012

nevar nevar

neudob neudob

resljivost

237

Aškerčeva cesta

12.06.2012

nevar

neudob neudob 

resljivost resljivost

236

Ilirska ulica

12.06.2012

nevar nevar

neudob neudob 

resljivost resljivost resljivost

235

Križišče Samove in Podmilščakove ulice

12.06.2012

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

234

Križišče Šmartinske in Pokopališke ulice

12.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

233

Slovenska cesta med Trgom OF in Dvorakovo ulico

12.06.2012

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

232

Križišče Šmartinske in Topniške ulice

12.06.2012

nevar nevar

neudob neudob 

resljivost resljivost resljivost

231

Pot na Rakovo jelšo

11.06.2012

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

229

Groharjeva cesta

11.06.2012

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

228

Križišče Pokopališke in Žalske ulice 

10.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

227

Navezava Žalske in Šmartinske ceste

10.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

225

Ulica Vide Pregarčeve

10.06.2012

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

224

Roška cesta

10.06.2012

nevar nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

223

Križišče Litijske in Kajuhove ulice

10.06.2012

nevarnevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

221

Topniška ulica pri Fakulteti za socialno delo

10.06.2012

nevar nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

220

Gosposvetska cesta

10.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

219

Križišče Verovškove in Černetove ulice

10.06.2012

nevar

neudob neudob 

resljivost resljivost resljivost

218

Kajuhova ulica med Toplarniško in Letališko cesto

10.06.2012

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

216

Tavčarjeva ulica

09.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

215

Križišče Dalmatinove in Tavčarjeve ulice

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

214

Križišče Celovške ceste in severne obvoznice

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

213

Železniški prehod na Vodovodni ulici

08.06.2012

nevar nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

212

Tacenska cesta pri avtobusnem postajališču

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

211

Tacenska cesta

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

210

Osrednja klančina v železniškem podhodu

08.06.2012

 

neudob neudob

resljivost resljivost

209

Severna klančina v železniški podhod

08.06.2012

nevar 

neudob

resljivost resljivost resljivost

208

Križišče ulice Ob Dolenjski železnici z Lorenzovo cesto

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

207

Šentjakobski most

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost 

206

Zoisova cesta

08.06.2012

nevar 

neudob neudob

resljivost resljivost 

205

Železna cesta pri severnem robu Severnega mestnega parka

08.06.2012

nevar 

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

204

Prehod preko Štajerske ceste na krožišču Žale

08.06.2012

nevar nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

203

Dolenjska cesta od križišča z Rakovniško ulico do AC priključka

08.06.2012

nevar nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost 

202

Križišče Njegoševe ceste in Bohoričeve ulice

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost 

201

Njegoševa cesta

08.06.2012

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

200

Križišče Slovenske ceste in Trga OF

08.06.2012

nevar

neudob neudob

resljivost  

199

Križišče Lorenzove in Dolenjske ceste

08.06.2012

nevar nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost 

198

Riharjeva ulica nasproti bencinske črpalke

08.06.2012

nevar 

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

197

Trg Republike

08.06.2012

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost 

192

Šmartinska cesta med Topniško in Središko ulico

08.06.2012

nevar 

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

191

Litostrojska cesta pri plinarni

08.06.2012

nevar 

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

190

Kopitarjeva ulica

08.06.2012

nevar 

neudob neudob neudob

resljivost resljivost 

189

Zmajski most

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost 

188

Resljeva cesta

08.06.2012

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

187

Križišče Viške in Sattnerjeve

03.09.2009

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost resljivost

186

Križišče Poljanske in Mesarske

12.07.2009

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

185

Križišče Opekarske in Hladnikove

27.07.2009

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

182

Cesta Ljubljanske brigade pri Mercatorju

28.09.2007

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

181

Semafor na križišču Tržaške, Tivolske in Trga MDB

12.09.2007

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost resljivost

179

Tržaška med Gmajnicami in ulico Miroslava Turka

05.09.2004

nevar

neudob neudob neudob

resljivost

176

Križišče Letališke in Leskoškove

18.07.2004

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost resljivost

175

Križišče Brdnikove in Večne poti

27.06.2004

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

174

Križišče Grintovške in severne obvoznice

26.06.2004

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

173

Križišče Ulice Pohorskega Bataljona in severne obvoznice

26.06.2004

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

170

Jamova nasproti IJS

28.03.2004

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

169

Jamova

27.03.2004

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

166

Križišče Vojkove in Dimičeve

08.02.2004


neudob neudob neudob

resljivost resljivost

165

Komenskega

21.12.2003

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

164

Komenskega pri križišču z Resljevo

21.12.2003

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

162

Križišče Dunajske in Topniške

06.12.2003

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

160

Križišče Letališke in Bratislavske

12.10.2003

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

158

Rožna dolina pri Domu šoferjev

19.09.2003

nevar


resljivost resljivost

156

Krožišče na Bratislavski pri Bauhausu

20.09.2003

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost

155

Križišče Tomačevske in Clevelandske

20.09.2003

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

153

Hradeckega cesta

19.07.2003

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

152

Litostrojska pri plinarni

13.07.2003

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

149

Križišče Vodnikove in Šišenske

05.07.2003

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

148

Križišče Tržaške in Viške

05.07.2003

nevar nevar


resljivost

147

Rožna dolina, križišče Ceste II in Ceste XV

05.07.2003

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

144

Križišče Poljanske in Potočnikove

17.05.2003

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

143

Križišče Šmartinske in Pokopališke

17.05.2003

nevar nevar nevar

neudob neudob 

resljivost resljivost resljivost

142

Križišče Kajuhove in Letališke

17.05.2003

nevar nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

141

Križišče Kajuhove in Zaloške

17.05.2003

nevar nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

140

Križišče Roške in Karlovške

17.05.2003

nevar nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

139

Križišče Šišenske in Celovške

17.05.2003

nevar nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

134

Poljanska od Kopitarjeve do Strossmayerjeve

24.04.2003

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

131

Mirje

16.10.2002

nevar nevar

neudob neudob 

resljivost resljivost

123

Križišče Opekarske in Hladnikove

07.10.2002

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

121

Karlovška od Roške do Brega

16.11.2002

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

120

Karlovška od Grudnovega nabrežja do Privoza

16.11.2002

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

115

Masarykova

10.08.2002

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

113

Kajuhova

10.08.2002

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

111

Interspar Vič

10.08.2002


neudob

resljivost

108

Tržaška pri knjižnici Prežihovega Voranca

10.08.2002

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost resljivost

107

Zaloška pri tržnici

13.09.2002

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

106

Križišče Proletarske z Zaloško

13.09.2002

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

105

Pokopališka ulica

13.09.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost103

Kavčičeva

13.09.2002

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

102

Kajuhova in Šmartinska

13.09.2002

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

101

Šmartinska

13.09.2002

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

100

Šišenska

07.09.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

99

Križišče med Šišensko in Podutiško

05.09.2002

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

98

Železniška postaja

05.09.2002


neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

97

Zaloška

16.09.2002

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

96

Dalmatinova

03.09.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

86

Most na začetku Riharjeve

03.09.2002

nevar

neudob

resljivost resljivost resljivost

85

Cesta v Mestni log

03.09.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

82

Križišče Tržne in Celovške

11.09.2002

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

78

Kolesarska steza ob vzhodni obvoznici

31.08.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

76

Zaloška pri križanju z dolenjsko železnico

04.08.2002

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

72

Posavskega ulica

21.07.2002

nevar nevar

neudob

resljivost resljivost

71

Križišče Vojkove in Linhartove

22.06.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

65

Cesta Ljubljanske brigade

26.05.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

61

Vodnikova nasproti Vodnikove domačije

25.05.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

60

Križišče Janežičeve in Karlovške

08.05.2002

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

53

Kolesarska steza med Parkom Kodeljevo in Gruberjevim prekopom

13.04.2002

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

52

Chengdujska pri mostu čez Ljubljanico

13.04.2002

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

51

Zaloška od Slap do Kašeljske ceste

13.04.2002

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

49

Križišče Groharjeve in Jamove

13.09.2001


neudob neudob

resljivost resljivost

48

Riharjeva

30.09.2001

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

46

Čufarjeva

28.08.2001

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

44

Zaloška od Grablovičeve do Kajuhove

17.11.2001

nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

40

Celovška nasproti Stare cerkve

07.09.2001

nevarnevar

neudob neudob

resljivost resljivost

39

Celovška pri križišču z Rusko

02.09.2001

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost

37

Križišče Celovške in ulice Milana Majcna

15.09.2009

nevar nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

35

Drenikova

18.08.2001

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

33

Dunajska pri Ulici 7. septembra

15.09.2001

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

29

Predor pod Ljubljanskim gradom

18.08.2001

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost

26

Tržaška pri Viški cerkvi

05.12.2001

nevar nevar

neudob neudob

resljivost

25

Tržaška pri bencinski črpalki pri stavbi Agrotehnike

05.12.2001

nevar nevar

neudob

resljivost

24

Tržaška nasproti trgovine Merkur

05.12.2001

nevar nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

23

Tržaška pri trgovini Merkur

05.12.2001

nevar

neudob

resljivost resljivost

22

Tržaška za bencinsko črpalko pri stavbi Ilirije

05.12.2001

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

21

Tržaška pri stavbi Mavrice

05.12.2001

nevar

neudob neudob

resljivost

20

Tržaška pri stavbi Agencije RS za plačilni promet

05.12.2001


neudob neudob

resljivost resljivost

17

Trg mladinskih delovnih brigad

05.12.2001

nevar

neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

12

Tržaška pri odcepu na zahodno obvoznico

05.12.2001

nevar nevar

neudob

resljivost

10

Tržaška od križišča za Brezovico v smeri proti Dolgem mostu

05.12.2001

nevar

neudob

resljivost resljivost resljivost

9

Tržaška pri gostišču Kuhinja pri babici

02.05.2002

nevar nevar

neudob neudob neudob

resljivost resljivost resljivost

6

Podvoz obvoznice Dolgi most

05.12.2001

nevar nevar

neudob

resljivost

4

Večna pot pri Mostecu

05.04.2003

nevar nevar nevar

neudob

resljivost resljivost resljivost

2

Dunajska nasproti gostilne Pri Ruskem Carju

10.11.2001

nevar

neudob neudob neudob

resljivost


Veste še za druge pasti za kolesarje v Ljubljani? Imate komentar? Pišite nam!