POSVET: Razvoj daljinskih kolesarskih poti

Razvoj omrežja daljinskih kolesarskih poti v Sloveniji

NATOUR Alpe Adria,
Ljubljana 01.02.2018 / 11.00 – 14.00

Dvorana POVODNI MOŽ

11:00 – 11:15  Aktivnosti Ministrstva na infrastrukturo na področju razvoja omrežja daljinskih kolesarskih poti v Sloveniji
Jože Taler, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

11:15 – 11:30 Predstavitev CRP projekta: Model kolesarskega omrežja v Sloveniji
dr. Alma Lamovšek Zavodnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

11:30 – 11:45 Razvoj produkta kolesarski turizem v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma

Marko Lenarčič, GIZ Pohodništvo in kolesarjenje

11:45 – 12:00 Nacionalni koordinacijski center – podpora razvoju kolesarskih turističnih produktov

Bojan Žižek, Slovenska kolesarska mreža

12:00 – 12:20 Odmor

12:20 – 12:35 Oživitev Dravske kolesarske poti

mag. Uroš Rozman, RRA Koroška in Karmen Razlag, Zavod za turizem Maribor – Pohorje

12:35 – 12:50 Medcycletour, razvoj Eurovelo 8

Tadej Žilič, Regionalni razvojni center Koper

12:50 – 13:05  Euro Velo 13: Ob železni zavesi v Sloveniji

Romeo Varga, Zavod za turizem in razvoj Lendava

13:05 – 13:20  Gorenjsko kolesarsko omrežje – model ureditve regionalnih kolesarskih povezav

Andrej Zalokar, Društvo Rekreatur in Svetovalni organ za razvoj kolesarstva gorenjske regije

13:20 – 13.35 Potencial občine Tržič kot gorsko kolesarske destinacije

Maja Zupan, Tourismnet;

13.35 – 13.50 Situacija gorskega kolesarstva v Sloveniji in predstavitev vrha IMBA EUROPE, 20.04.2018 – Kranjska Gora 

Peter Dakskobler – Slovenski gorsko-kolesarski konzorcij Odprimopoti.si