Prednosti kolesarjenja

Prednosti kolesarjenja

9a1d09279a058d22cf694b6a4fb01d4c

Kolesarjenje, kot okolju najbolj prijazna oblika mobilnosti, nudi številne prednosti. Zmanjševanje onesnaževanja zraka, hrupa, obremenjevanja centrov mest z motornimi vozili in varčevanje z energijo so le nekatere izmed njih. Kolesarjenje pozitivno vpliva tudi na telesno in duševno zdravje, splošno počutje in ne nazadnje tudi na intelektualne sposobnosti. Kolesarjenje pomeni vitalnost in sproščenost, ki je lahko dosegljiva širokemu krogu ljudi in ni pogojena s socialno strukturo, starostjo ali s spolom.

Pozitivni učinki kolesarjenja se kažejo predvsem na štirih ključnih področjih, in sicer okoljskem, družbenem, gospodarskem in zdravstvenem.

  • Pozitivni okoljski učinki

Kolesarjenje ne onesnažuje zraka, hkrati pa tudi ne povzroča onesnaženosti s hrupom. Kolo ne porablja neobnovljivih virov energije in ne povzroča zastojev, obenem pa ne porablja veliko prostora v primerjavi z avtomobilskim prometom – na mesto enega avtomobila lahko namreč parkiramo od 7 do 9 koles. Večja je tudi pretočnost prometa. Na povprečno velikem pasu za avtomobilski promet se lahko v eni uri zvrsti 2.000 avtomobilov, koles pa kar 14.000.

  • Pozitivni družbeni učinki kolesarjenja

Izboljšanje kakovosti življenja je povezano z bolj prijetnimi življenjskimi pogoji v mestih, ki se lahko zagotavljajo tudi z zmanjšanjem avtomobilskega prometa. Večja neodvisnost in dostopnost do različnih točk v mestu je zagotovljena vsem generacijam, še posebej pomembna pa je mobilnost mladih, saj je za kolesarjenje starostna meja nižja kot za vožnjo motornih vozil. Kolo je dostopno vsem socialnim slojem, poleg tega pa je tudi vzdrževanje le-tega zelo poceni.

  • Pozitivni učinki kolesarjenja na gospodarstvo

Motoriziran promet zahteva visoke finančne vložke neposredno in posredno, z nižanjem motornega prometa v mestih tako lahko znižamo stroške na nivoju vsakega posameznika, kot tudi na nivoju družbe. Ljudje, ki se vozijo z avtomobili, izgubijo veliko časa v prometnih zastojih, so v slabšem psihofizičnem stanju, zato pa je tudi njihova storilnost na delovnem mestu manjša v primerjavi s kolesarji. Kolesarjenje je energetsko varčno, saj je kar ena tretjina porabe energije na gospodinjstvo povzročena z vožnjo z avtomobilom. Prav tako je kolesarjenje pomembno z vidika nakupovanja v trgovinah, saj ljudje, ki uporabljajo kolo za vsakodnevne nakupe, porabijo manj, ker nakupijo manj naenkrat, trgovine pa obiščejo večkrat in tako na letni ravni porabijo več denarja kot vozniki avtomobilov .

  • Pozitivni učinki kolesarjenja na zdravje

Z vidika zdravja velja kolesarjenje za eno najboljših oblik gibanja. Kolesarimo lahko vsak dan, ko se odpravimo po vsakodnevnih opravkih. Številne raziskave so potrdile, da kolesarjenje koristi psihičnemu in fizičnem zdravju ljudi, kolesarji pa tudi v manjši meri obolevajo za številnimi drugimi obolenji, njihov imunski sistem je okrepljen, prav tako mišice. Poleg koristi za posameznika pa velja omeniti tudi rezultate raziskav, ki so pokazale, da bi ob rednem kolesarjenju, zaradi zmanjšanja stroškov zdravstva, lahko letno prihranili do 10 % celotnega zdravstvenega proračuna.

Viri podatkov: