Naši projekti

Projekti članic Slovenske kolesarske mreže

Ljubljanska kolesarska mreža:

Ljubljanska kolesarska mreža – društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostne mobilnosti je v zadnjih 5 letih (2010-2014) svojega delovanja organiziralo kar nekaj okroglih miz na temo urbanega kolesarjenja, kolesarskih parad in drugih promocijskih voženj, kot tudi za izdajo nekaj publikacij s kolesarsko tematiko (Otroci v gibanju, Kolesarjenje za boljšo prihodnost mest, Kologistika – priročnik kolesarske opreme).

 • V maju 2010-mesecu kolesarjenja , je sodelovala v dogodkih, ki jih je organiziral Civitas Elan in Danska ambasada.
 • V maju 2010,2011,2012,2013 in 2014 je v okviru prireditev Slovenija kolesari organizirala 10 tematskih ekskurzij na območju mesta Ljubljane, t.i. “arhitekturne kroge”- (po poti Plečnika, Barjanski krog -v sodelovanju s Parkom Barje)
 • V letih 2011,2012,2013  je bila soorganizator Kolesarskega festivala v Ljubljani. V navedenem obdobju je aktivno sodelovala v dogodku Dan soseda, četrtne skupnosti Center, tako na OŠ Tone Čufar kot v vrtcu Ledina, pripravila je tudi akcija razdeljevanja letakov, s katerimi je informirala In promovirala trajnostne oblike prihajanja v vrtec: hojo in kolesarjenje.
 • April 2012 – ogled črnih točk – nevarnih pasti za kolesarje s predstavniki MOL, FAGG , Direkcije za ceste in AVP.
 • V septembru 2012 je s stojnico in triciklom sodelovala na Prometnem dnevu OŠ Kette Murn, kjer je izvedla delavnico manjšega popravila kolesa in krpanja predrte zračnice.
 • Spomladi 2013 je v sodelovanju z vrtcema France Prešeren in Ledina izvedla projekt (razpis MOL) promocije in uporabe kolesarske prikolice.
 • V sodelovanju z zadrugo Kooperativa Rog in društvom Smetumet je spomladi 2013 in 2014 izvedla dva brezplačna kolesarska servisa.
 • Avgusta 2014 kolesarski servis v okviru prireditve Ana Desetnica.
 • Ostale aktivnosti LKM v 2014: Projekt Cycle Logistics: Urejena in publicirana brošura Kolo- Logistika; Organizacija in izvedba kolesarskih ekskurzij: Kolesarska ekskurzija v sodelovanju z Inštitutom za delavske študije Stanovanjska kulturna dediščina; Kolesarska ekskurzija Adijo Tovarna v sodelovanju z Roglab; Kolesarski arhitekturni krog;  Vzdrževanje in posodabljanje zbirke kolesarskih pasti v Ljubljani in okolici; Ponovite akcije v jeseni 2013 – osveščanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce – projekt CHAMP; Aktivna udeležba na kolesarskih mednarodnih dogodkih: 6-8 junij Zagreb Pedalafest, Velograd– 12-15 junij Belgrade,  28.-31.avg. – Biciklana Fest 2014 Novi Sad, DeGrowth v Leipzigu 1.-5. Sept..
 • 1. september 2014 – s kandidati za župana MOL smo si ogledali črne točke za kolesarje v Ljubljani.
 • Od aprila do konca leta sodelovanje s skupino Za mesto po dveh v projektu Do the right mix – Označitev tematskih kolesarskih poti: Plečnikova. Gozdna in Vodna pot v Ljubljani.
 • Maj 2015 – organizacija posveta Transformacija Ljubljanev kolesarjem prijazo mesto. Projekt CIVITAS CAPITAL – CIVINET
 • Maj 2015 – v sodelovanju z NVO Focus projekt na razpis MOL Ne zapravljaj časa v avtu.

Mariborska kolesarska mreža:

 • Kolesarsko mesto
 • Center mobilnosti Maribor
 • Alter Bike
 • Upgrade2015
 • Bajk kuhna
 • Sklenimo krog
 • Mreža za prostor
 • MBajk
 • TRAMOB
 • Socialno podjetništvo za mlade
 • Kolosveščanje
 • VOCA – Volunteers of Cycling Academy
 • Teleport

Kolesarska mreža obala:

 • 2014: Soorganizacija izobraževalnih delavnic: projekt Mobile 2020 poročilo
 • 2014: Priprava programov razvoja kolesarjenja, občine Ankaran, Izola, Koper, Piran
 • 2014 – 2015: Monitoring stanja kolesarske infrastructure v sodelovanju s KUD PINA, občine Ankaran, Izola, Koper, Piran
 • 2015: Koordinacija aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2015 
 • 2015: organizacija kolesarskega festivala: Kolesarski festival Koper 2015

Turistično društvo Rekreatur:

Izvedene in tekoče projekte si oglejte na spletni strani.

Ptujska kolesarska mreža:

 • september 2015; Ptujski športni vikend (rekreativno kolesarjenje), Teden trajnostne mobilnosti (rekreativno kolesarjenje, okrogla miza, sejem)

Društvo varno aktivnih poti:

Društvo za trajnostni razvoj Gekolina: