Savska kolesarska pot – poročilo konference

Kolesarjenje postaja s pospešenim vlaganjem v infrastrukturo in razvoj storitev pomemben segment kolesarskega turizma, ki privablja vedno več doživetij željnih turistov. Vzpostavitev celovite kolesarske mreže po celotni Sloveniji postaja pomembno tudi z vidika dnevne mobilnosti in zato se je v četrtek odvijala v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu mednarodna konferenca o izzivih in priložnostih, ki bi jih lahko ponudila od izvira do izliva urejena kolesarska pot ob reki Savi.

DSCN2838

Udeleženke in udeleženci posveta so bili z regionalnih razvojnih agencij, z ministrstva za infrastrukturo, turistični delavci in ostali zainteresirani.

V prvem delu so razpravljalke in razpravljalci spregovorili o formalnih ureditvah, v drugem delu o turistični ureditvi kolesarske mreže, ki v Avstriji že daje vidne rezultate. Za lažjo predstavitev je bilo predvajanih tudi nekaj kratkih filmov s posnetki kolesarskih poti v naravnem okolju.

»Ta konferenca bi lahko dala primerne zaključke, da bomo povabljeni na prijetno kolesarjenje od Zelenc do Beograda,« je bil optimističen sevniški župan Srečko Ocvirk, direktor Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) Damir Topolko pa je menil, da imajo lokalne skupnosti pri urejanju kolesarskega omrežja pomembno vlogo in da je ideja o Savski kolesarki poti odlična, z ogromnim potencialom. V nadaljevanju je direktor RRA Posavje Martin Bratanič predstavil projekt Sava Krka bike in poudaril tudi pomen čezmejnega sodelovanja, zato se je agencija že povezala z zagrebškim podjetjem v pilotnem projektu uresničevanja ideje. Uroš Rozman, predstavnik RRA Koroška, je predstavil kot primer dobre prakse Dravsko kolesarsko pot in med drugim dejal: »Vzdrževanje kolesarskih poti je ključ do uspeha.« O izzivih za novo finančno perspektivo, ki bi vključevala predlog državnih kolesarskih povezav, je spregovoril vodja sektorja za investicije v ceste pri Direkciji RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart. O projektu »EuroVelo Sava river«, evropski daljinski kolesarski poti, je spregovoril Zoran Klarić, znanstveni svetovalec na Inštitutu za turizem Zagreb in član Koordinacijskega organa za kolesarski turizem Republike Hrvaške. Gre za tri primere strateškega načrtovanja daljinskih kolesarskih poti, ki potekajo v porečjih rek. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo RS Jože Taler je izpostavil pomen razvoja kolesarskega sektorja v okviru nacionalne prometne politike in aktivne vključenosti ministrstva zaradi zagotavljanja učinkov na področju turizma, prometne varnosti in varovanja okolja, medtem ko je Dajana Marin z Ministrstva za turizem Republike Hrvaške, tudi članica nacionalnega koordinacijskega organa za kolesarski turizem, izpostavila pomembnost podpore razvoja turističnih kolesarskih produktov. Marko Lenarčič, ki se ukvarja s promocijo kolesarjenja in pohodništva, je opozoril na manko specializiranih kolesarskih vodnikov, v Posavju naj bi bil samo eden. Sodoben, atraktiven in nov marketinški pristop pri razvoju kolesarskega turizma, za katerega se odloča vedno več ljudi, je predstavila Maja Zupan. »Marketinška taktika, s katero osvajamo znanega kupca, je podobna moškemu osvajanju ženske; mi želimo, da kupci najdejo nas in ne mi njih,« je ponazorila s primerjavo in privabile nasmehe na obraz številnih poslušalk in poslušalcev. Podpredsednik Slovenske kolesarske mreže Andrej Zalokar je dejal: »Sava ima izjemen potencial, naš glavni cilj pa ne bo cena, ampak kakovosten produkt.« Jovan Eraković, predstavnik Danube Competence Centra iz Beograda, je predstavil aktivnosti na področju razvoje infrastrukture na delu Savske kolesarske poti v Srbiji.

Navzoči so ob zaključku mednarodne konference, namenjene razvoju kolesarskega turizma, izrazili soglasno podporo razvoju Savske kolesarske poti ter predlagali sklic delovnega sestanka županov in regionalnih razvojnih agencij ob reki Savi za podpis namere o sodelovanju pri vzpostavitvi integralnega turističnega produkta Savska kolesarska pot, pripravo projekta ter ustanovitev delovne skupine za koordinacijo vzpostavitve Savske kolesarske poti v Republiki Sloveniji. Podana je bila tudi pobuda, naj mednarodna konferenca postane tradicionalni strokovni dogodek v podporo razvoju projekta.

Vir: https://www.posavskiobzornik.si/novice/savska-kolesarska-pot-od-izvira-do-izliva-