SKM posredoval pripombe na vsebino tehničnih smernic za projektiranje prometne infrasturkture

V Slovenski kolesarski mreži aktivno spremljamo aktivnosti pristojnega Ministrstva za infrastrukturo glede sprememb pravilnika za načrtovanje kolesarske infrasturkture (TSPI P05.160:2016), ki je bil posredovan v javno obravnavo.

Vsebinske pripombe Slovenske kolesarske mrežo so usmerjene v izboljšanje vsebinskega in tehničnega dela dokumenta in so predstavljene na povezavi SKM – pravilnik TSPI pripombe .