Skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška in JV Evropa za leto 2017 v Mariboru

Člani Slovenske kolesarske mreže so se udeležili 4. skupščine mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška in JV Evropa (podrobnosti o dogodku), ki je potekala 17. februarja 2017 v Mariboru.

Pomemben dogodek je bil sprejem politične izjave mreže CIVINET, v katerem mreža izraža podporo čezmejnim projektom daljinskih kolesarskih poti, pri čemer izpostavljamo Dravsko kolesarsko pot ter projekt Eurovelo Sava Route, ki je bil s strani ECF nedavno izbran v nabor novih evropskih daljinskih kolesarskih poti Eurovelo. Projekt sta pripravila Slovenska kolesarska mreža in Sindikat biciklista ob podpori nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja kolesarjenja v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem.

Letni skupščini je sledilo predavanje o pripravi SUMP (predavali so: dr. Aljaž Plevnik – UIRS, Beno Mesarec, Univerza v Mariboru FGGA in Aleš Krajnc (MO Maribor).

Sledil je voden ogled mesta, ki se je zaključil v Mobilnostnem centru, kjer je ekipa Mariborske kolesarske mreže pripravila zanimiv voden ogled centra in Kolesodvora ter predstavila načine za promocijo trajnostne mo bilnosti.

Vzporedno z dogodkom je potekalo delovno srečanje nevladnih kolesarskih organizacij v regiji na temo aktualnega dogajanaj ter razvoja skupnih kolesarskih produktov.