SKM in NIJZ izvedla delavnico za uporavo evalvacijskega orodja HEAT

SKM in NIJZ izvedla delavnico za uporavo evalvacijskega orodja HEAT

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je skupaj s Slovensko kolesarsko mrežo okrepil kampanjo spodbujanja uporabe t. i. aktivnega transporta pri vsakdanjih opravkih. Temu je bila namenjena tudi izobraževalna delavnica o evalvacijskem orodju HEAT, ki omogoča merjenje ekonomskih učinkov prometnih politik na zdravje.

S pomočjo orodja HEAT, ki je v EU v uporabi že več kot desetletje, je tako mogoče meriti ekonomske učinke kolesarjenja in pešačenja na zdravje. V Sloveniji doslej orodje še ni bilo uporabljeno na nacionalni ravni, ključni vhodni podatek zanj pa so potovalne navade prebivalstva.

Orodje je mogoče skupaj s priročnikom za njegovo uporabo brezplačno dobiti na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Delavnico sta vodila priznana strokovnjaka dr. Randy Rzewnicki iz Evropske kolesarske federacije (ECF) in predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) g. Christian Schweizer.

S kampanjo, ki vključuje tudi uporabo orodja HEAT, želita partnerja spodbuditi politiko k iskanju sistemskih rešitev na področju aktivnega transporta. NIJZ in Slovenska kolesarska mreža načrtujeta tudi izdajo priročnika, ki bo v pomoč mestnim občinam pri kampanji spodbujanja kolesarjenja.

/// Več o orodju HEAT lahko izveste na: http://www.heatwalkingcycling.org

Povzeto po: CIVINET Hr-Slo