Slovenska kolesarska mreža

Slovenska kolesarska mreža (SKM) se zavzema za izboljšanje sistemskih pogojev za vožnjo kolesa v prometu in kot sredstva za rekreacijo. Smo neprofitna in deloma prostovoljska nevladna organizacija. Naše delovanje je usmerjeno v razvoj kolesarjenja in trajnostnega prometa ter s tem posledično tudi ostalih segmentov družbe (gospodarstva, kulture, bivanja, sociale, zdravstva, okolja itd.)

Osnovni namen delovanja Slovenske kolesarske mreže (SKM) je vzpodbujanje razvoja kolesarjenja in trajnostnega prometa ter povezovanje društev s podobnimi nameni in cilji v krovno nacionalno organizacijo.

Dolgoročni cilj delovanja SKM je, da se kolesarjenje kot način transporta in rekreacije razširi povsod v Sloveniji.

Zavedamo se, da vlaganje v razvoj kolesarstva prinaša dolgoročno blagodejne učinke na celotno družbo.

SKM je polnopravna članica Evropske kolesarske zveze (ECF). Ustanoviteljici SKM so društvo Ljubljanska kolesarska mreža (LKM), Mariborska kolesarska mreža (MKM) in Zavod Eko Humanitatis (Kolesarska mreža Obala).