Vabilo na posvet Kolesarjenje in zdravje!

Regionalni center za okolje v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo, mrežo CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE in Mestno občino Kranj, organizira 23. 5. 2016 v Kranju seminar in delavnico na temo Kolesarjenje in zdravje.

V Sloveniji na področju kolesarjenja in zdravja delujejo številni akterji, od kolesarskih klubov in mrež do nevladnih organizacij na področju zdravja in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter v zadnjem času tudi Gospodarske zbornice Slovenije, saj delodajalci vse bolj prepoznavajo pomen aktivnega prihoda na delo za produktivnost zaposlenih. Njihove raznolike dejavnosti, ki so se v zadnjem času razvile tudi preko sodelovanje v evropskih projektih, pa so med sabo premalo povezane. Tudi zato imamo ko deležniki premajhno vlogo v prostorskih, zdravstvenih, prometnih in turističnih politikah. Namen seminarja je med drugim, da se vloga kolesarstva in kolesarjenja v vseh teh politikah izboljša tudi z boljšim sodelovanjem in povezovanjem akterjev.

V okviru seminarja bomo pregledali in analizirali trenutno stanje aktivnosti na področju promocije kolesarjenja ter skušali opredeliti priložnosti za sistemski razvoj partnerstev in razvoj programov za promocijo kolesarjenja za namene opravljanja vsakdanjih opravkov (prevoz na delo, v trgovino), rekreacije in transporta v vseh fazah življenjskega cikla.

Preberite več o posvetu na povezavi.

Prijazno vabljeni!