Slovenska kolesarska mreža

Normativi

Tehnični normativi:

Napisan je v Slovenščini in vsebuje osnovne podatke o tem kako postaviti kvalitetna parkirišča za kolesa.

V tem trenutku najboljši priročnik za urejanje kolesarskega parkiranja, napisan po Danskih izkušnjah, v Angleščini.

Starejša navodila iz leta 2000, ki obsegajo večino pomembnejših elementov kolesarske infrastrukture. Manjkajo novejši ukrepi, ki so nastali v zadnjem času in jih poskušamo implemetirati tudi v Sloveniji.