Prometna varnost

Kolesarska varnost je uporaba praks zasnovanih za zmanjšanje tveganj povezanih s kolesarjenjem. Nekaj te teme je stvar vnetih debat, npr. razpravljanja o tem ali kolesarske čelade in kolesarske steze resnično zagotavljajo izboljšano varnost. Prednosti upoštevanja pravil ceste, vključujoč uporabo kolesarske razsvetljave ponoči, so manj sporne.

Sredi 20. stoletja so iskali rešitve v načrtovanju prometa, kar je olajšalo prehod prometa po ulicah in hkrati zaščitilo ranljive udeležence v prometu. V 40-ih letih 20. stoletja je bil vpliven zagovornik te ideologije Herbert Alker Tripp, pomočnik komisarja londonske metropolitanske policije. V svoji knjigi Načrtovanje v mestu in cestni promet je Tripp zagovarjal stališče, da: “če bi lahko pešče popolnoma ločili od vozečega prometa, bi seveda lahko odpravili žrtve med pešci.”

Tej filozofiji je sledil tudi Colin Buchanan. Njegovo poročilo za britansko vlado Promet v mestih iz leta 1963 je opredelilo bodočo vladno politiko do konca stoletja. Buchanan je vedel, da ni bilo dokazano, da bi ločevanje delovalo za kolesarje. Njegova knjiga Mešani blagoslov iz leta 1958 je navajala: “Borni ukrepi za ločitev kolesarjev od motornega prometa niso bili uspešni, proge so neustrezne, njihova ureditev na križiščih in križanjih je popolnoma nerešena in odnos samih kolesarjev do teh domnevno nezadovoljujočih prog ni bil tako v prid kot bi lahko bil.

Kot kaže, primerno zasnovan ločilni prostor za kolesarje na arterijskih in medkrajevnih poteh znižuje splošni riziko. Na Irskem je v 70-ih letih 20. stoletja zagotovitev utrjenih odstavnih pasov na medkrajevnih cestah dosegla zmanjšanje nesreč za 50%. Poroča se, da so tudi Danci ugotovili, da ločene kolesarske proge vodijo k zmanjšanju v podeželskih nesrečah.

Na urbanih območjih se je kot zmanjševalec tveganja nastanka kolesarskih nesreč izkazalo kolesarjenje v nasprotno smer. Za tovrstno kolesarjenje se pogosto smatra, da je povezano z višjim tveganjem nastanka nesreč, toda tam, kjer je bilo pravilno ocenjeno, se je izkazalo, da zmanjšuje tveganje njihovega nastanka.

Več o kolesarski varnosti.

Josip Rotar, Predsednik Mariborske kolesarske mreže o kolesarski varnosti na Radiu RTV SLO:
Kolesarji in varnost

Arhiv člankov na temo prometne varnosti.

cycling-safety-advice_377x171_157507569